logo

Twój Dom

T-Dom | Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Współpraca z T-Dom

Poszukujemy firm i osób prywatnych zajmujących się projektowaniem wnętrz, remontami, pracami wykończeniowymi, montażem etc.

Cenimy wiedzę i doświadczenie oraz talent i serce do pracy.

Nie zamykamy się na nowe drogi działania. Naszą wiedzę i umiejętności nieprzerwanie ulepszamy m.in. również dzięki wspólnym projektom z profesjonalistami i ludźmi, dla których Dom to coś więcej niż miejsce – to pasja.

Poszukujemy firm i osób prywatnych zajmujących się projektowaniem wnętrz, remontami, pracami wykończeniowymi, montażem etc.

Zależy nam na współpracy w oparciu o obustronne korzyści oraz system poleceń.

Poprzez długoletnie doświadczenie wypracowaliśmy sposób działania, dzięki któremu zarówno nasi partnerzy jak i Twój Dom zyskują na dobrej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami!

W związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Państwa prywatność, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz wyrażenie odpowiednich zgód, które umożliwią nam kontakt z Państwem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Twój Dom s.c. TD Parapety w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów (uwzględniającej moje dane osobowe) i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyrażam zgodę na używanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Twój Dom s.c. TD Parapety w Gdańsku urządzeń, na których jestem w stanie odczytać informacje elektroniczne, dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na kontakcie w celu zainicjowania nowej współpracy z byłymi kontrahentami ww. Spółki. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie Prawa telekomunikacyjnego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Twój Dom s.c. TD Parapety w Gdańsku na przekazany temu podmiotowi mój numer telefonu oraz adres e-mail informacji handlowej mającej na celu zainicjowanie nowej współpracy z byłymi kontrahentami ww. Spółki. Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednocześnie dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Twój Dom s.c TD Parapety. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dekerta 3/5 80-262 Gdańsk
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów ADO, uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W niniejszym przypadku chodzi o cele wskazane w pkt. 2.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie będzie mógł widnieć w bazie kontrahentów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kurierskie lub pocztowe.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu usunięcia danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Wskazuję osobę odpowiedzialną ds. ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail a.domska@azjeden.pl. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.
Jestem właścicielem firmy (np. jednoosobowa działalność gospodarcza)
Jestem przedstawicielem firmy (np. pracownikiem firmy, reprezentantem np. osobą prawną)

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Coś poszło nie tak z wysyłaniem formularza..